คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Faculty of Humanities and Social Sciences

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการแนะแนวด้วยการใช้ทักษะการโค้ช เพื่อการพัฒนาการสื่อสาร และการให้คำปรึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร การฟัง และการตั้งคำถาม สามารถนำไปใช้ในการดึงศักยภาพของ ผู้ได้รับการโค้ชโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งปรับความคิดให้เป็นของโค้ช (Coaching mindset) และ รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการโค้ช เพื่อเลือกใช้ตามความเหมาะสมและตามสถานการณ์

โดยโครงการฯ กำหนดค่าลงทะเบียน ท่านละ 4500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28  เมษายน พ.ศ.2566ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่

คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : 0994469266

Line: @thailocalsu

E-mail: thailocalsu@hotmail.com

คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.thailocalsu.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด